top of page
  • MEXP

Huurwoning energiezuiniger maken tijdens de huur?

De druk wordt opgevoerd om als verhuurder werk te maken van energiebesparende werken. Mag u zulke werken laten uitvoeren als de woninghuur nog loopt en moet u de huurder dan vergoeden voor de hinder die dat met zich meebrengt?Door de energiecrisis is er steeds meer aandacht voor de energiezuinigheid van woningen en dus ook voor huurwoningen. De verschillende gewesten denken ook na over systemen om de indexering te koppelen aan de energieprestatie. Kunt u als verhuurder werk maken van ‘energiebesparende’ werken tijdens de looptijd van de huur?


Regeling in het Vlaams gewest


Kan in Vlaanderen voor dringende werken.

Gaat het om dringende werken, dan kan de huurder zich niet verzetten als er door die werken tijdelijk hinder is en hij een deel van de woning niet meer kan gebruiken. Laat hij de aannemers niet binnen, dan kunt u desnoods naar de vrederechter stappen om dat af te dwingen.


Tip. Wat precies ‘dringende werken’ zijn, kan voer zijn voor discussie, maar het gaat alvast om werken die nodig zijn om aan de minimumnormen voor verhuur te voldoen (namelijk die over dakisolatie en de aanwezigheid van dubbelglas).


Huurder betaalt minder tijdens de werken?

Voor oudere woninghuurcontracten (gesloten vóór 1 januari 2019) voorziet de wet dat de huurder enkel recht heeft op een huurvermindering voor de hinder door de werken indien de werken langer dan 40 dagen duren. U kunt daarover in het huurcontract bovendien een andere afspraak maken. Standaard staat er in veel contracten dat ook indien dringende werken langer duren dan 40 dagen, de huurder geen recht had op een huurvermindering.


Let op! Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voorziet voor contracten gesloten sinds 1 januari 2019 dat de huurder een huurprijsvermindering kan vragen als de dringende werken langer duren dan 30 dagen. Het is bovendien niet mogelijk om ervan af te wijken in het huurcontract.


Tip. U kunt in Vlaanderen een akkoord sluiten met uw huurder om de huurprijs te verhogen na investeringen die de energieprestatie van de woning verbeteren. Het mag dan wel niet gaan om werken die verplicht zijn door de wetgeving of de normen van de Vlaamse Wooncode.


Regeling in Wallonië


Blijft 40 dagen.

De huurder moet de gewone huurprijs blijven betalen zolang de werken niet langer duren dan 40 dagen. Voor de verhoging van de huurprijs is er in het Waals gewest geen specifieke regeling (kan enkel onder specifieke voorwaarden tussen de negende en zesde maand voorafgaand aan elke driejarige periode).


Let op! Er is hier geen afwijking mogelijk in het huurcontract op de periode van 40 dagen.


Ook energiebesparende werken?

In Wallonië kan het ook gaan om energiebesparende werken, bv. het plaatsen van dakisolatie en dubbelglas, ook al zijn die wettelijk niet verplicht.


Brussels gewest


‘Energiewerken’ tot 60 dagen.

In Brussel kunt u als verhuurder maximaal één keer om de drie jaar energiebesparende werken uitvoeren aan de verhuurde woning. Dat kan wel enkel bij woninghuurcontracten van negen jaar of langer. Als verhuurder moet u de huurder minstens één maand voordien per aangetekende brief verwittigen. De werken mogen wel geen onredelijke vermindering van het woongenot bezorgen aan de huurder. U kunt met de huurder dan ook afspreken dat de huurprijs zal verhogen. Dat moet wel minstens één maand vóór aanvang van de werken afgesproken worden.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

129 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page