top of page
  • MEXP

Iets doen aan overmatig hondengeblaf?

Stel, uw buur heeft honden die dag en nacht blaffen, waardoor het voor u niet meer leefbaar is. Is er daar iets aan te doen? Onlangs sprak een rechter zich uit...
Optreden als hinder van uw buur de spuigaten uitloopt.


De wet (boek 3 BW) maakt het mogelijk om maatregelen te nemen wanneer u ‘bovenmatige hinder’ ondervindt die te wijten is aan uw buur. Die regeling komt er kortweg op neer dat iedere buur wat overlast moet kunnen verdragen. Indien uw buurman een klein hondje heeft dat af en toe blaft, zal u dat als buurman wellicht moeten kunnen verdragen. Indien uw buurman echter zo veel hinder veroorzaakt dat het de normale grenzen overschrijdt, kunt u echter wel optreden. Daarbij wordt dus rekening gehouden met de decibels lawaai, maar ook met het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van het blaffen. Het is bovendien van belang wie zich eerst ter plaatse vestigde. Indien uw buur er eerst was met al zijn honden en u nadien verhuist wetende dat uw buur die honden heeft, zal dat mee in rekening genomen worden.


Acht honden in een rijwoning.


Het houden van acht honden in een rijwoning vond de rechter onlangs voldoende om tot bovenmatige burenhinder te besluiten (vred. Roeselare, 12.10.2021) . Na een eerste verzoeningszitting was er immers geen enkele beterschap. De eigenaar moest een schadevergoeding van € 500 betalen én een dwangsom van € 100 per dag dat hij de honden niet zou verwijderen. De honden beperken tot vier wat de eigenaar nog vroeg, vond de rechter geen optie.


Goed om te weten.


Het Burgerlijk Wetboek voorziet sinds 1 september 2021 de mogelijkheid om in sommige gevallen preventieve maatregelen te nemen en zo te verhinderen dat de bovenmatige burenhinder er komt. Weet u dat uw buur iets van plan is, dan kunt u in sommige gevallen dus ook vooraf actie ondernemen. Denk bv. aan het verbod voor uw buur om bijkomende honden aan te kopen. Daarbij is het wel vereist dat er ernstige en manifeste risico’s zijn wat betreft veiligheid, gezondheid of vervuiling. Die risico’s zal u moeten aantonen, bv. geurhinder door de honden of dat u de honden gevaarlijk vindt voor bv. uw kinderen.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

1,010 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page