top of page
  • MEXP

Is kachel gedekt door brandverzekering?

Door de dure energieprijzen grijpen sommige (mede-)eigenaars naar alternatieven zoals een hout- of pelletkachel. Hoe zit dat dan met de brand- of blokpolis?


Is kachel gedekt door brandverzekering

Moet u als eigenaar meer betalen voor de polis?


In principe niet. Verzekeraars van een woning maken geen onderscheid in premie naargelang van de verwarming. Of het een kachel is, elektrisch, een haardvuur of een centrale verwarming speelt geen rol in een standaardwoonpolis. Het leeuwendeel van de gewone woningpolissen vermelden bovendien niets over een schoorsteen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor blokpolissen voor appartementsblokken. Als door gebruik van de schoorsteen brand ontstaat, is dat gedekt, tenzij de verzekeraar een verval van dekking in de polis voorzien heeft.


Het is altijd beter om wel te melden.

Veiligheidshalve kunt u het best wel meedelen aan uw verzekeraar. Ook als particulier. Het is aan de verzekeraar om binnen 30 dagen dan te reageren. Doet hij dat niet (en in principe zal hij dat niet doen) dan is er dekking.


Let op! Voor een bedrijf of handel kan dat anders uitvallen. Vraag uw makelaar om advies bij twijfel.


Mogelijk zijn er wel voorwaarden aan gekoppeld!

Soms is er verval van dekking, waarbij de verzekeraar niet tussenkomt wanneer de verzekerde een in de polis opgenomen verplichting (bv. de schoorsteen reinigen) niet nageleefd heeft. Daarom leest u het best na of er in de polis geen voorwaarden gekoppeld zijn, zoals het reinigen van de schoorsteen.


Tip. Laat de makelaar dat doen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.


Goed om te weten.

Staat er een clausule (bv. de schoorsteen reinigen, AREI-attest, ...) in de polis, dan kan de verzekeraar zich daar enkel op beroepen wanneer de verplichting uitdrukkelijk, nauwkeurig en beperkend is omschreven. Een algemene clausule bv. dat u alle wettelijke verplichtingen moet volgen, volstaat niet (art. 62 W.Verz.) . De verzekeraar moet bovendien bewijzen dat het niet nakomen van de verplichting een oorzakelijk verband heeft met de schade (aanleiding tot schade, verergering, ...). In de praktijk durven verzekeraars nochtans heel vaak de bewijslast net bij de verzekerde te leggen en dat is dus tegen de wet.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

30 views

Recent Posts

See All

Komentáře


bottom of page