Komt uw brandpolis tussen voor een verstopte leiding?

Het is niet altijd duidelijk wat wel of niet gedekt is door de brandverzekering. Hoe zit dat eigenlijk als er een leiding, bv. voor water, gas of mazout, verstopt of lek raakt? Wanneer zal de verzekeraar u dan vergoeden?Een verstopte leiding...

In iedere polis andere regels? Neen, over het algemeen niet. Gaat het om een ‘gewone’ polis die geldt voor zgn. eenvoudige risico’s, dan zijn de voorwaarden van de verschillende maatschappijen gelijklopend. Zo’n ‘gewone’ polis geldt voor woningen en bedrijfsgebouwen voor een verzekerde waarde van ongeveer € 1.500.000. Ook voor een blokpolis in een appartementsgebouw gelden deze voorwaarden tot een verzekerd kapitaal van ongeveer € 47.000.000.

Let op! Enkel als het gaat om gebouwen met een grotere waarde, dan kan de verzekeraar specifieke afspraken voorstellen die afwijken van deze ‘eenvoudige risico’s’.

Wat is precies gedekt?

Schade door een leiding die lekt? In zo’n ‘gewone’ polis is de schade door verstopte of lekke leidingen verzekerd. Het maakt niet uit of het gaat om een water-, gas-, mazout- of afvoerleiding.

Enkel de schade! Is er waterschade door een waterlek of een verstopte afvoerleiding, dan zal de verzekering die schade voor u vergoeden. De schade aan de leiding zelf is echter niet gedekt. Ook het ontstoppen of ledigen van ondergrondse leidingen zelf en septische putten is niet gedekt. Logisch, want dit hoort eigenlijk bij het normale onderhoud. De herstelling van de leiding en het onderhoud moet u m.a.w. nog steeds zelf betalen.

En de kosten om het lek op te sporen? Die kunt u wel inbrengen en dit zelfs als er geen schade is. Uiteraard komt de verzekeraar enkel tussen als blijkt dat zo’n opsporing echt wel nodig was in dat geval. Vraag om zeker te zijn het best eerst het akkoord van de verzekeraar en schakel dan pas een lekzoekbedrijf in.

Waterschade door bladeren in de dakgoot? De verzekeraar komt in principe maar tussen als de schade het gevolg is van een plotse en onverwachte gebeurtenis. Indien u de bladeren in de dakgoot niet verwijdert, is dat een nalatigheid en een geleidelijk proces. De verzekeraar zou daarom een tussenkomst kunnen weigeren...

In de praktijk meestal tóch gedekt... Dit is zo omdat de verzekeraar zo’n nalatigheid enkel kan inroepen als hij de preventiemaatregel, bv. de verplichting om de bladeren te verwijderen, echt uitdrukkelijk opneemt in de polis. In de praktijk gebeurt dit zelden en zijn dus ook verstopte leidingen, bv. door bladeren, waspoeder, maandverbanden of andere te vermijden obstructies, gedekt.

Let op! Water dat via de muur binnensijpelt, bv. door een verstopte regenpijp, is echter niet gedekt.

Wél aan u om maatregelen te nemen. Stelt de verzekeraar bv. vast dat u drie keer na elkaar op zijn brandpolis een beroep doet omdat de leiding door wasmiddelen verstopt is, dan is de kans wel groot dat hij de polis opzegt .

Ook voor leidingen buiten het gebouw? Het moet gaan om een leiding binnen het gebouw of bevestigd aan het gebouw. De verzekeraar interpreteert dit wel ruimer, het geldt namelijk ook voor leidingen die ‘bij het gebouw horen’. Staat de chauffageketel bv. in een aparte garage en wordt het warm water door een leiding onder de oprit naar de woning gebracht, dan wordt de leiding toch beschouwd als ‘bij het gebouw horend’.

Heeft u een ‘gewone’ brandverzekering of blokpolis, laat uw verzekeraar dan de schade vergoeden die het gevolg is van een verstopte of lekke leiding en breng ook de kosten in om het lek of de verstopping op te sporen. Water dat binnensijpelt via de muur, bv. door een verstopte regenpijp, is dan weer niet gedekt.

66 views