top of page
  • MEXP

Laadpalen in mede-eigendom, ieder voor zich of collectief?

Stel, een mede-eigenaar vraagt of hij een laadpaal/laadpunt mag plaatsen in de gemeenschappelijke garage of parkeerplaats. Hoe kan de VME er dan voor zorgen dat ze collectief en op lange termijn de beste optie kiest?


Een individuele vraag

De zgn. notificatieprocedure.

De wet bepaalt dat: “(…) mede-eigenaars het wettelijke en kosteloze recht hebben om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie (…) te optimaliseren.”


Vooraf te melden!

Veel mede-eigenaars denken onterecht dat ze op deze basis lukraak laadpalen mogen installeren op hun parkeerplaats of in hun garage. Dat recht is geenszins absoluut. De mede-eigenaar in kwestie moet minstens twee maanden vooraf per aangetekende zending de syndicus (of mede-eigenaars) informeren met een beschrijving van de geplande werken en de verantwoording daarvoor. De werken kunnen slechts uitgevoerd worden wanneer die geen negatieve financiële consequenties hebben voor andere mede-eigenaars.


Wat is de beste strategie?

VME kan zich verzetten!

De vereniging van mede-eigenaars (VME) beschikt over een termijn van twee maanden na ontvangst van de aangetekende zending om verzet aan te tekenen (met een meerderheid van 50% + 1). Dat kan op grond van een zgn. rechtmatig belang: de verschillende brandveiligheidsnormen per regio, de beperkte capaciteit van het net en het ontbreken van een overkoepelend kader maakt die discussie niet zo gemakkelijker, maar toch is het beter om ze wel te voeren.


Mogelijke weigeringsgronden.

De VME kan zich verzetten als er zich reeds een dergelijke infrastructuur in het gebouw bevindt, daarin begrepen ook lopende of binnenkort op te starten initiatieven voor een collectieve installatie. Ook de beperking van het capaciteitsnet binnen het gebouw dat beperkt is, is een terechte weigeringsgrond vanuit het rechtmatig belang.


De (brand)veiligheid.

Uiteraard kan de VME zich ook verzetten tegen een individuele installatie wanneer de brandveiligheid in het gedrang zou komen. Momenteel is er echter geen overkoepelend wettelijk kader, enkel een advies van Fireforum: https://www.fireforum.be/voorschriften/rgv-elektrische-voertuigen-in-parkings.


Meestal is een collectieve oplossing beter.

In de praktijk is het niet evident als iedere mede-eigenaar zijn eigen installatie en bekabeling gaat voorzien. In oudere gebouwen zijn er vaak nog geen meterlokalen in de ondergrondse parking, met als gevolg dat de bekabeling door meterslange schachten moet lopen. Op termijn vindt een kat haar jongen niet meer in de wirwar aan kabels. Ook bij nieuwbouw is het geen evidentie, aangezien de meterlokalen aan strikte brandweervoorschriften voldoen. Elke doorboring moet opnieuw gedicht worden met het juiste materiaal. In grote parkeergarages, nieuwe of oude, zullen individuele initiatieven onvermijdelijk zorgen voor onoverzichtelijke kabelstructuren met groter risico op brand, aansprakelijkheidsissues, … Het is duidelijk dat de VME het best nadenkt over een toekomstbestendige collectieve oplossing, al dan niet met advies van een gespecialiseerde firma zoals Stroohm, Blue Corner, Plug Invest, …

72 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page