top of page
  • MEXP

Nieuwe website voor kadastrale archiefstukken


Heeft u een oud document nodig van het kadaster?


Vooral landmeters hebben naast de gegevens uit de kadastrale legger ook wel eens informatie nodig over de vroegere toestand. Het kan gaan om de oorspronkelijke aanwijzende tabel/het primitief perceel, de oude kadastrale legger, de samenvatting van akten of de mutatiestaat.


Die kunnen voortaan gratis aangevraagd worden. Meer informatie daarover vindt u via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/landmeters/kadastrale-archiefstukken#q6 .


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie


Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

217 views
bottom of page