top of page
  • MEXP

Onroerende voorheffing verschillend per straat of inwoner?

Wilt u weten hoeveel onroerende voorheffing u moet betalen, dan is uiteraard de locatie van het pand van belang. De onroerende voorheffing verschilt immers per gemeente. Sinds enkele jaren kunnen de tarieven zelfs per straat verschillen in Vlaanderen. Hoe zit dat en kan dat ook in de andere gewesten?


Onroerende voorheffing MEXP Vastgoedextertises

Hoeveel ov te betalen?


Verschilt per gemeente.

De onroerende voorheffing (ov) die u moet betalen, is, zoals u wellicht weet, een bedrag samengesteld uit verschillende bijdragen voor verschillende overheden.


Toe te passen op het kadastraal inkomen (ki).

Het bedrag waarop de onroerende voorheffing berekend wordt, ligt vast ongeacht de ligging in België, en mag door geen gewest, provincie of gemeente aangepast worden. Dat bedrag is het geïndexeerd ki van het onroerend goed (voor aanslagjaar 2022 indexeringscoëfficiënt 1,9084).


Percentage per gewest.

Elk gewest heeft een eigen basistarief: 3,97% in Vlaanderen en 1,25% in de andere gewesten. Elk gewest voorziet ook lagere tarieven, zoals voor woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor (Vlaanderen 2,54% en in de andere gewesten 0,80%), verminderingen voor bescheiden woningen (bescheiden ki), voor gezinnen met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen, ...


Opcentiemen door provincies en gemeentes.

De provincies en gemeentes kunnen op hun beurt opcentiemen voorzien op het gewestelijk bedrag.


Cijfervoorbeeld.

Stel, het basistarief bedraagt 1,25%, dan genereren 3.000 opcentiemen een bijkomende aanslagvoet van 37,50% (1,25% × 30); de globale aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt dan 38,75% (basistarief 1,25% + de opcentiemen 37,50%).


Ook verschillen binnen gemeentes?


Dat kan in Vlaanderen sinds 2020!

Sinds aanslagjaar 2019 kunnen gemeentes hun opcentiemen aanpassen per buurt of per wijk of per categorie belastingplichtige (bv. bedrijven en particulieren). Gistel en Sint-Pieters-Leeuw zijn gestart, en Dilbeek, Geel, Londerzeel en Zwijndrecht gevolgd.


Goed om te weten.

Wilt u de ov berekenen in zo’n gemeente via https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing/berekening-van-de-onroerende-voorheffing , dan krijgt u de mededeling dat er differentiatie is. Via Hulp nodig kunt u dan de precieze opcentiemen ingeven.


Tip. De gemeente kan enkel differentiëren voor de ov en niet voor bv. de personenbelasting.


In Brussel per agglomeratie.

Ook in Brussel kan elke gemeente opcentiemen voorzien op de gewestelijke onroerende voorheffing. Specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet er ook rekening gehouden worden met de opcentiemen van de agglomeraties. Binnen een Brusselse gemeente is er geen differentiëring mogelijk.


Voorbeeld. Een woning gelegen in Anderlecht heeft een geïndexeerd ki van € 1.500. Onroerende voorheffing verschuldigd aan het gewest: € 1.500 × 1,25% = € 18,75. Aan de agglomeratie: € 18,75 × 9,89 = € 185,44 en aan de gemeente: € 18,75 × 32,50 = € 609,38. Totaal: € 813,57.


In Waals gewest één tarief per gemeente.

Ook binnen een Waalse gemeente is er geen differentiëring mogelijk, dus zijn voor alle onroerende goederen in één gemeente dezelfde opcentiemen van toepassing.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

111 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page