Opvolging van een vastgoedmakelaar...

Een klant had, vóór hij met u in zee ging, een opdracht bij een andere vastgoedmakelaar. Wat zegt de deontologie en wat wijzigt er vanaf 31.12.2018?Klant heeft nog lopende exclusieve opdracht bij collega? In dat geval voorziet de deontologie al langer dat u uw opdracht nog niet kunt starten. Wacht dus in zo’n geval tot de opdracht afgelopen is.

Bij een niet-exclusieve opdracht kan het wel. In dat geval volstaat het om de klant te informeren indien er een cumul van honoraria zou kunnen ontstaan. Dit wordt meestal ‘opgelost’ door in de opdracht op te nemen dat de klant enkel ereloon betaalt bij het vinden van de koper en niet door de verkoop op zich.

En hoe zit het als de opdracht reeds afgelopen is? Tot nu toe was er hierover niets voorzien. In een recente update van de plichtenleer wordt er ook hierover vanaf 31.12.2018 echter wél iets geregeld (KB van 29.06.2018) . Er is voorzien dat u moet nagaan of er vroegere bemiddelingsopdrachten (bij collegae) waren en of er een lijst van kandidaat-kopers overgemaakt is.

Voortaan uitdrukkelijk op te vragen! Het is dus zeker nodig om na te vragen of klanten voorheen bemiddelingsopdrachten hadden en of de betrokken vastgoedmakelaar tijdig – dit is binnen de zeven werkdagen – de lijst van de kandidaat-kopers toegestuurd heeft.

Let op! Is dat het geval, dan heeft die eerste vastgoedmakelaar, indien dit in de opdracht voorzien is, immers mogelijk nog recht op zijn ereloon. Dat is het geval als er verkocht wordt binnen de zes maanden na het einde van de opdracht aan iemand die op de lijst staat.

Wat doet u dan met die informatie? Hoewel dat niet letterlijk zo voorzien is, lijkt het in zo’n geval dan deontologisch wel nodig dat u de vorige makelaar contacteert als u verkoopt aan iemand van zijn lijst. U kunt dan afspreken wie wat zal ondernemen. Omgekeerd mag u dat dan ook verwachten van een collega die u opvolgt.

Moet u dan uw ereloon delen? Dat is niet voorzien. U heeft als opvolgende makelaar immers mogelijk ook recht op een volledig commissieloon dat in uw opdracht bepaald is. In uw opdracht kunnen wel de personen van de lijst van de eerste makelaar uitgesloten zijn, maar dat is niet verplicht. De klant riskeert nog steeds twee keer te moeten betalen...

Had een klant voordien al een opdracht voor een collega, houd dan rekening met de nieuwe bepaling in de deontologie. Vraag voortaan informatie hierover bij uw klant en overleg indien nodig met uw collega.

55 views