top of page
  • MEXP

Opzeg voor eigen gebruik, maar dochter verhuist te snel...

Stel, u verhuurt een woning, maar uw dochter wil er graag gaan wonen, dus geeft u de huurder een opzeg ‘voor eigen gebruik’. Door omstandigheden moet uw dochter echter al snel weer verhuizen. Is dat een probleem?


Opzeg voor eigen gebruik, maar dochter verhuist te snel...

Opzeg eigen gebruik


Opzeggen voor uw eigen dochter?

Verhuurt u een woning, dan kunt u die in sommige gevallen vroeger opzeggen wegens ‘eigen gebruik’. In dat geval moet u als verhuurder wel vooraf een opzeg van zes maanden geven. U kunt opzeggen, omdat u en/of uw partner zelf in de woning wil wonen, maar ook omdat familieleden tot in de derde graad (bv. uw broer, een kind, enz.) in het pand willen gaan wonen.


Vlaams contract sinds 2019: strengere regels!

In Vlaanderen werd de regeling voor zo’n opzeg strenger voor woninghuurcontracten gesloten sinds 1 januari 2019. Een opzeg van een negenjarig contract voor de verhuurder zelf of zijn echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner kan in Vlaanderen nog steeds op ieder moment gegeven worden. Een opzeg voor bv. een kind is in Vlaanderen echter maar mogelijk na de eerste drie jaar van een negenjarig woninghuurcontract. Tijdens een huur van korte duur is een opzeg voor eigen gebruik hoe dan ook niet mogelijk.


In Wallonië en Brussel.

In Wallonië en Brussel zijn de regels voor een opzeg voor eigen gebruik soepeler dan in Vlaanderen. Verhuurt u in die gewesten een woning, dan kunt u die opzeggen voor eigen gebruik voor bv. een dochter vanaf het begin van de negenjarige huur. De regels zijn wel strenger voor contracten van korte duur en voor familieleden in de derde graad zoals een tante of een kind van een broer.


Dochter moet er echt intrekken!


Zo’n opzeg is niet vrijblijvend!

U (of uw familielid) moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzeg uw (zijn) intrek nemen in het pand. De betrokkene moet het pand ook twee jaar ononderbroken en effectief betrekken.


Zo niet, riskeert u immers een strenge sanctie.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan riskeert u dat u een vergoeding van maar liefst 18 maanden huur moet betalen. Die vergoeding kan de huurder (als hij erachter komt) dan opeisen zonder dat hij schade moet bewijzen.


Goed om te weten.

Het goed zelf ‘betrekken’ wil niet zeggen dat de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed moet vestigen. Hij kan het goed ook betrekken met een andere bestemming, bv. om spullen te stockeren.


Tenzij in ‘buitengewone omstandigheden’.

U kunt onder die vergoeding uitkomen indien u kunt aantonen dat er buitengewone omstandigheden waren. Onlangs bevestigde de rechter (rb. Tongeren, 15.02.2021) dat het niet moet gaan om echte overmacht, maar dat het ook kan gaan om ‘normale, praktische of menselijke omstandigheden’. Het moeten wel gebeurtenissen zijn die de verhuurder ‘overkomen’ – die hij niet zelf in de hand heeft – en die niet te voorzien waren op het ogenblik van de opzeg.


Concreet. Het kan een zware ziekte zijn, een overlijden, ... In deze zaak was er de echtscheiding van de verhuurder waarna de dochter het ouderlijk huis kocht en er ging wonen nadat ze eerst effectief in de huurwoning getrokken was (maar er nog geen twee jaar woonde). Volgens de rechter ging dat om buitengewone omstandigheden en moest de verhuurder dus geen vergoeding betalen.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

186 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page