top of page
  • MEXP

Uithuiszetting zonder huurder?

Stel, uw huurder betaalt u de huur niet meer en u wilt het huurcontract laten ontbinden. Kan dat sneller als hij niet meer effectief in het pand verblijft?Huur ontbinden, omdat huurder niet betaalt. Betaalt uw huurder u niet, dan zit er niets anders op dan naar de vrederechter te stappen en de ontbinding van de huur te vragen. U koppelt daaraan dan ook een vordering tot uithuiszetting.


Tip. Is uw huurder op de zitting van de vrederechter aanwezig, probeer dan om met hem een concrete datum af te spreken voor het verlaten en ontruimen van het pand en dat te laten opnemen in het vonnis. Voor het geval hij toch niet zou vertrekken, kunt u overeenkomen dat de termijn van één maand voor uithuiszetting ingekort wordt tot bv. één week.


Als de deurwaarder moet tussenkomen, kan het langer duren. Is uw huurder niet aanwezig of gaat hij niet akkoord met een bepaalde datum voor het verlaten van het pand, dan kan het langer duren. De huurder en zijn spullen kunnen na een vonnis niet van de ene dag op de andere op straat gezet worden. Eerst moet u op de griffie een uitgifte van het vonnis bekomen. Zodra u de uitgifte van het vonnis bekomen heeft, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen die het vonnis zal betekenen bij uw huurder. De uithuiszetting kan in principe nooit eerder uitgevoerd worden dan na verloop van één maand na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder.


Kan korter als enkel de spullen er nog liggen! U kunt aan de rechter in dat geval vragen om de termijn van 30 dagen in te korten. Dat gebeurde in een recente zaak die voor de vrederechter kwam. De huurder had het woninghuurcontract opgezegd. Hij was al vroeger vertrokken en had de huissleutel afgegeven. Hij liet echter nog een hoop rommel achter. De rechter (vred. Zoutleeuw, 20.05.2021) oordeelde dat in die omstandigheden de wachttermijn van één maand ingekort kon worden tot 24 uur na de betekening van het vonnis.


Moet u daar dan effectief een deurwaarder bij betrekken? Blijven er enkel kleine onbenulligheden achter, dan kunt u die eventueel zelf weggooien. Zijn er waardevolle zaken bij, dan schakelt u het best een deurwaarder in. Hij kan dan eventueel ook een nuttig uitvoerend roerend beslag leggen, aangezien u als verhuurder bij een gerechtelijke verkoop als een bevoorrecht schuldeiser aanzien wordt.


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.


67 views

Recent Posts

See All

Komentáře


bottom of page