top of page
  • MEXP

Uw huurder betaalt niet en neemt u op sleeptouw.

Uw huurder betaalt u niet ondanks uw aandringen, maar hij belooft u om volgende maand te zullen betalen. Hoe gaat u daar als verhuurder mee om en wanneer stapt u het best effectief naar de rechter?


MEXP Uw huurder betaalt niet en neemt u op sleeptouw

Vuistregel = drie maanden achterstal.

Men hanteert als ‘vuistregel’ dat bij de vrederechter een achterstand van drie maanden huur voldoende is om de huur te laten ontbinden. Die achterstand moet er zijn op het moment van de zitting; u kunt de zaak dus al iets vroeger instellen.


Vooraf een ingebrekestelling sturen.

Voordat u naar de rechter stapt, moet u niet enkel mondeling uw huurder achter de veren zitten, maar u stuurt ook minstens één aangetekende ingebrekestelling.


Een vraag om uitstel van de huurder.

Stel, de huurder vraagt u om een rechtszaak nog even uit te stellen, omdat hij u zijn schuld in stukken zal terugbetalen. U bent uiteraard niet verplicht om daarop in te gaan. Doet u het niet, dan zal de vrederechter echter meestal op de zitting sowieso ingaan op een vraag voor een afbetalingsplan. Zo’n afbetalingsplan houdt in dat de huurder de kans krijgt om binnen een bepaalde termijn de achterstallen aan te zuiveren, bv. binnen een termijn van zes of twaalf maanden. De zaak wordt dan meestal enkele maanden uitgesteld.


Een jaar achterstal?

Heeft u veel geduld gehad met uw huurder, dan is een afbetalingsplan niet altijd meer aan de orde. Onlangs oordeelde een rechter (vred. Tongeren, 29.10.2020) dat het afbetalingsplan wel degelijk op een redelijke termijn (tot maximaal één jaar) de volledige afbetaling moet voorzien. Aangezien de achterstallen te hoog waren, zodat ze niet op één jaar afbetaald konden worden, kende hij geen afbetalingsplan meer toe.


Spreek eventueel zelf een duidelijk afbetalingsplan af.

Wilt u zelf ingaan op de vraag van de huurder om in termijnen te betalen en stelt u de rechtszaak dus uit, maak dan wél duidelijke afspraken in een afbetalingsplan. Voert de huurder de betalingen niet uit die in het plan voorzien zijn, dan zal de vrederechter in principe op de zitting geen afbetalingsplan meer voorstellen, maar zal hij op uw verzoek direct de huur ontbinden.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

581 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page