top of page
  • MEXP

Uw huurder is niet tevreden met het pand, minder betalen?

Stel, een huurder ontdekt een gering gebrek in het pand, bv. een kleine constructiefout of een herstelling die door u als verhuurder niet helemaal correct uitgevoerd werd. Hij verwacht niet dat u dat herstelt, maar hij wil wel minder huur betalen. Kan dat? Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2023 door het nieuwe verbintenissenrecht?Een gebrek in het pand, wat dan?


Ontbinding van de huur.

Gaat het om een ernstig gebrek, dan kan de huurder om die reden mogelijk de ontbinding van de huur verkrijgen. Dat is natuurlijk wel een drastische oplossing.


Tijdelijk minder huur betalen tot herstelling.

Stel bv. dat het dak een klein beetje lekt, dan aanvaarden rechters nu al dat de huurder tijdelijk minder huur kan betalen tot u zijn kapotte dak hersteld heeft. Het moet dan natuurlijk gaan om een gebrek dat u als verhuurder bij hem moet komen herstellen, en niet iets dat hij volgens het huurcontract zelf moet doen. Hij moet u dan wel eerst verwittigen en u voordat hij de huur inhoudt een redelijke termijn geven om het te herstellen. De inhouding die hij doet, moet bovendien in verhouding staan tot uw tekortkoming als verhuurder. Bovendien zal de inhouding van uw huurder vaak tijdelijk moeten zijn, tot op het ogenblik dat u het kapotte dak effectief en correct bent komen herstellen.


Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2023?


Enkel voor huurcontracten vanaf 1 januari 2023.

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Dat voorziet voor overeenkomsten die gesloten worden na 1 januari 2023 in een nieuwe sanctie voor geringe fouten of gebreken.


Mogelijkheid tot ‘prijsvermindering’.

Uw huurder kan aanspraak maken op een prijsvermindering indien het pand een gebrek heeft of u als verhuurder een fout begaat die niet voldoende ernstig is om de ontbinding van het contract te vragen. Het kan bv. zijn dat er door een constructiefout soms water binnensijpelt bij zware regenval, maar dat dat toch niet zo ernstig is en het herstellen ervan bovenmatig veel zou kosten. Hij kan de prijsvermindering eisen bij de rechtbank of in een brief omschrijven waarom hij vindt dat hij recht heeft op een huurprijsvermindering. De vermindering die hij toepast, moet evenredig zijn met de waardevermindering die er is door het gebrek.


Let op! Krijgt u zo’n brief en vindt u de prijsvermindering onterecht, reageer dan op korte termijn aangetekend. U moet daarbij dan wel aantonen waarom de reden die uw huurder inroept hem niet in zijn huurgenot stoort. Soms kan het voor u als verhuurder toch voordeliger zijn om aan te bieden het gebrek alsnog te herstellen dan de prijsvermindering te moeten ondergaan.


Goed om te weten.

Roept hij de prijsvermindering in, dan kan hij niet tegelijk een schadevergoeding vragen voor datzelfde gebrek, bv. omdat hij tijdelijk het pand niet kon gebruiken. Hij kan enkel een schadevergoeding vragen voor andere gebreken waarvoor hij geen prijsvermindering vraagt.


Tip. Door die nieuwe mogelijkheid is het nog meer van belang dat u als verhuurder in de plaatsbeschrijving en/of in het huurcontract alle gebreken vermeldt die er in het gebouw aanwezig zijn. Zo voorkomt u alvast dat de huurder op basis daarvan nadien een prijsvermindering kan vragen. Daarnaast kunt u in het huurcontract ook het recht van uw huurder op prijsvermindering uitsluiten of beperken tot bv. een bepaald maximumbedrag of percentage van de huur.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

661 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page