Uw huurder moet zich verzekeren... clausule voor uw huurcontract

Na Wallonië is vanaf 2019 ook in Vlaanderen de huurder verplicht om zich te verzekeren. Hoe zit dat en hoe gaat u daar als verhuurder mee om?In Brussel en Vlaanderen nuttig om dit zelf toe te voegen. In Vlaanderen staat de verplichting wel in het decreet, maar is er geen regeling voorzien om dit te controleren als verhuurder. Het is ook daar dus zeker nuttig om dit zelf toe te voegen.

Voorzie het best in het huurcontract dat de huurder u tijdig een verzekeringsattest bezorgt en dat u hem anders de kostprijs van een ‘afstand van verhaal’ aanrekent. Enkel in Wallonië is dit in het decreet zelf al geregeld.

Hier is een voorstel voor een waterdichte clausule voor het huurcontract.

Clausule brandverzekering huurder

“De huurder dekt zijn aansprakelijkheid inzake brand- en waterschade door een verzekering. De huurder sluit deze verzekering af voor de intrek in de woning. Hij levert jaarlijks het bewijs van de betaling van de premies. Indien de huurder het bewijs van de betaling van de premies niet levert binnen de maand volgend op de intrek in de woning of, later, binnen de maand volgend op de verjaardatum van de intrek in de woning, kan de verhuurder zijn verzekeringsinstelling die de woning verzekert, verzoeken om ten voordele van de huurder een clausule van afstand van verhaal toe te voegen in zijn polis ‘woning’. In dit geval kan hij de kosten doorrekenen aan de huurder. De franchise kan ten laste komen van de huurder indien hij aansprakelijk is.“