top of page
  • MEXP

Uw huurder veroorzaakt brand in uw huurwoning, verzekerd?

Door de energiecrisis riskeert u meer dan voorheen dat uw huurder ‘gekke dingen’ doet, bv. met een houtkachel in de huurwoning. Bent u in zo’n geval als eigenaar wel verzekerd of hangt dat af van de verzekering die uw huurder heeft?


Is uw huurder dan verzekerd?


Wanneer is hij aansprakelijk?

De wet bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor schade, bv. brandschade, glasbreuk e.d., aan het gehuurde goed, behalve als hij kan aantonen dat hij er geen schuld aan heeft. Veroorzaakt hij schade door zijn ‘domme fout’, bv. door kaarsen te plaatsen of de houtkachel verkeerd te gebruiken, dan riskeert hij dat hij de mogelijk enorme schade moet vergoeden.


Belang van eigen brandpolis van de huurder.

Is de huurder aansprakelijk, dan is het voor hem van belang dat hij een eigen brandpolis heeft. Hij is trouwens in Vlaanderen en in Wallonië sinds enkele jaren wettelijk verplicht om zo’n polis af te sluiten bij nieuwe woninghuurcontracten. Die eigen brandpolis zal hem immers verdedigen als er iets gebeurt. Hij kan via de verzekering ook zijn eigen inboedel verzekeren. De verzekeraar zal bovendien tussenkomen indien de huurder een schadevergoeding moet betalen – aan u als eigenaar of aan derden – omdat hij brand veroorzaakt.


Let op!

Voor een huurder kan ook een zgn. clausule afstand van verhaal op de huurder die in de polis van de eigenaar zou staan, helpen. Raadpleeg dan zeker een specialist bij het opstellen van die clausule als u gerust wilt zijn dat de huurder toch niet in de kou blijft staan. Veel van dergelijke clausules zijn immers lang niet waterdicht.


Verhuurder kan terecht bij eigen polis


U kunt terecht bij uw eigen brandverzekering.

Zorg ervoor dat uw eigen brandpolis van goede kwaliteit is. Het is immers op basis daarvan dat u als verhuurder een vergoeding zal krijgen, en niet op basis van de polis van de huurder. Wat gedekt is in de huurderpolis. Of de huurder bv. de premies al of niet betaalt, is voor u als verhuurder dus eigenlijk niet zo belangrijk. Heeft u zelf een brandverzekeringpolis, dan zal die de schade door bv. brand of storm dekken, ongeacht van het feit dat uw huurder verzekerd is voor zijn eigen aansprakelijkheid. Mogelijk zal de verzekering de schade nadien proberen te verhalen op de huurder, maar ze zal u in ieder geval moeten vergoeden.


Zelfs bij grove fout of opzet van de huurder.

Uw eigen verzekeraar zal ook verplicht zijn om tussen te komen als de huurder een grove fout begaat of zelfs indien hij opzettelijk de schade veroorzaakt, bv. tijdens een zelfmoordpoging (art. 62 Verzekeringswet, 04.04.2014) . De huurder is immers zelf geen verzekerde in uw brandpolis.


Let op!

Uiteraard kunt u wel maar terecht bij de verzekering indien het gaat om schade die gedekt is door de brandpolis. Die geldt niet voor schade die buiten het verzekerde risico ligt. Wanneer de huurder bv. de houten keukendeurtjes verbrandt in zijn houtkachel, is de schade aan de deurtjes niet gedekt.


Een degelijke verzekering rechtsbijstand.

Ten slotte kan ook een degelijke verzekering rechtsbijstand die losstaat van de brandpolis van pas komen. Die zal u immers ook verdedigen bij schade die niet gedekt is in de brandverzekering (zoals in het geval van de opgebrande deurtjes).


Tip.

Die polis is sinds enkele jaren ook voor particuliere verhuurders fiscaal aftrekbaar, zodat u van de polis van ongeveer € 300 tot € 124 terugkrijgt van de Belastingen. Wilt u een extra module laten opnemen voor alle huurgeschillen, dan kost dat ongeveer € 100 per huurwoning extra.Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.

40 views
bottom of page