top of page
  • MEXP

Vlaamse woning kopen en fiscus sponsort de renovatie?

Stel, uw klant heeft interesse in een grondig te renoveren woning, maar ziet op tegen de kostprijs van die renovatie. Mogelijk kunt u hem dan over de streep trekken dankzij het Vlaamse ‘renovatietarief’ van 1% i.p.v. 3%. Wanneer heeft hij precies recht op die verlaagde kooprechten en zijn er nog andere voordelen?



Renovatietarief van 1% i.p.v. 3%


Lager kooprecht bij IER. Wie in Vlaanderen een bestaande woning koopt als ‘enige en eigen’ gezinswoning en zich engageert om binnen de vijf jaar een ingrijpende energetische renovatie (IER) uit te voeren, betaalt sinds 1 januari 2022 slechts 1% registratiebelasting i.p.v. 3%. Op een woning met een verkoopprijs van € 400.000 komt dat neer op een korting van € 8.000. Extra middelen dus die uw klant kan investeren in die werken.


Tip. Uw klant moet niet noodzakelijk de bestaande woning renoveren. Zo komt ook een (gedeeltelijke) afbraak en heropbouw van de woning in aanmerking.


Wanneer is er sprake van een IER? Dat is niet zo eenvoudig te bepalen, maar alle details vindt u terug op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER . Het komt er meestal op neer dat men:

· de woning grondig isoleert (bv. het dak, de ramen, de muren, enz.);

· de verwarmingsinstallaties vervangt (bv. een nieuwe verwarmingsketel, warmtepomp of zonneboiler);

· een ventilatiesysteem plaatst; en

· investeert in hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen).


Let op! Men moet daarvoor verplicht werken met een architect en een bouwaanvraag of stedenbouwkundige melding indienen.


Vijf jaar de tijd voor die werken. Uw klant moet die werken uitvoeren binnen de vijf jaar vanaf de aankoop van de woning (datum notariële akte telt). Na de uitvoering van de werken moet uw klant een zgn. EPC-bouw kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat het gaat om een IER.


Twijfel omtrent de werken? Dan kan hij bij de aankoop het best in eerste instantie het gewone tarief van 3% betalen. Vraagt hij dat binnen de drie jaar en gaat hij effectief tijdig over tot een IER, dan kan hij de 2% die hij te veel betaald heeft, terugvorderen (Vlabel standpunt nr. 18049, 11.06.2018) .


Let op! Kiest uw klant voor het renovatietarief van 1% en voert hij de vereiste werken uiteindelijk niet (tijdig) uit, dan moet hij het tariefverschil van 2% (3% - 1%) bijbetalen. Hij is dan bovendien een boete van 20% verschuldigd op die 2%.


Nog andere voordelen?


Vrijstelling onroerende voorheffing. Voert uw klant een IER uit, dan heeft hij recht op een vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar. Dat komt al snel neer op een besparing van in totaal € 5.000 tot € 10.000. Voorwaarde is dan wel dat het E-peil van de woning na de werken maximaal 60 bedraagt.


Zgn. Mijn VerbouwPremie. Doet hij een IER, dan komt hij gewoonlijk ook in aanmerking voor een renovatie- en/of energiepremie. Die premies worden vanaf 1 juli 2022 samengevoegd tot de ‘Mijn VerbouwPremie’. Het effectieve bedrag waar uw klant recht op heeft, kunt u nagaan met de premiesimulator op https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie .


Voordelige financiering. Voor de werken die de woning energiezuiniger maken, kan uw klant een ‘groene renovatielening’ bij de bank overwegen. Mogelijk komt hij ook in aanmerking voor de Vlaamse renteloze renovatielening van € 60.000 (zie https://www.energiesparen.be/energielening )


184 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page