Wat met uw buitenlandse woning als u sterft?

Heel wat Belgen hebben in privénaam een tweede verblijf in het buitenland. Wat gebeurt er daarmee eigenlijk bij een overlijden? Volgens welke regels wordt die woning vererfd en waar betalen uw erfgenamen de successierechten daarop?
Welk erfrecht is van toepassing?

Wat was uw laatste ‘gewone’ verblijfplaats? Het antwoord op die vraag bepaalt of het Belgisch dan wel het buitenlands erfrecht van toepassing is. Heeft u bv. een villa in Italië waar u wel op vakantie gaat, maar verblijft u voor de rest in België, lees: uw band met België is duurzamer en nauwer dan die met Italië, dan zal de Italiaanse woning volgens de regels van het Belgisch erfrecht onder uw erfgenamen verdeeld worden. Als u anderzijds naar Italië emigreert en uw vakantieverblijf eigenlijk uw hoofdverblijfplaats wordt, dan zal uw nalatenschap, inclusief de goederen die u nog in België achterliet, volgens het Italiaans erfrecht verdeeld worden.


Afwijken van die algemene regel? Ja, dat kan door een rechtskeuze te maken: via een testament kunt u het erfrecht kiezen van het land waarvan u de nationaliteit heeft, ofwel op het tijdstip van die rechtskeuze, ofwel op het tijdstip van uw overlijden. Die keuze is belangrijk omdat ze niet alleen de verdeling van uw nalatenschap bepaalt, maar ook de beperkingen van de zgn. wettelijke reserve kan helpen omzeilen.

Let op! Met die rechtskeuze kunt u er wel niet voor zorgen dat bepaalde goederen vererfd worden volgens de regels van de staat van gewone verblijfplaats (bv. Italië) en andere goederen dan volgens de regels van de staat van de nationaliteit (België). Het gekozen recht is van toepassing op alle goederen van de nalatenschap.

Tip. Laat u zeker goed informeren over de precieze gevolgen van uw rechtskeuze, alvorens u die via een testament vastlegt.


Successie betalen in de twee landen?

In België en het buitenland? Aangezien successierechten van toepassing zijn op het wereldwijd vermogen, wordt ook de buitenlandse vakantiewoning belast met Belgische successierechten. Concreet moet dus ook uw buitenlands onroerend goed opgenomen worden in de aangifte nalatenschap. Vaak heft het land waarin het onroerend goed gelegen is, echter ook nog eigen successierechten, zodat u dus twee keer betaalt.

Dubbele belasting vermijden? Inzake de successierechten heeft België met Frankrijk en Zweden een dubbelbelastingverdrag op basis waarvan enkel het land waarin het onroerend goed gelegen is, successierechten kan heffen. Op uw buitenverblijf in Frankrijk zal dus enkel Frankrijk successierechten heffen. In Zweden is het successierecht trouwens al enkele jaren afgeschaft en hoeft u dus helemaal geen successierechten te betalen!

Dubbele belasting verminderen? Als u dan toch in twee landen successie moet betalen, voorziet het Belgisch recht wel een interne ‘vermindering’. De in het buitenland betaalde successierechten op uw tweede verblijf mogen nl. in mindering komen van de Belgische successierechten.

Tijdens uw leven al een planning maken? U kunt eventueel al tijdens uw leven dat tweede verblijf in het buitenland schenken aan uw kind(eren). Of dat fiscaal voordelig is, moet u wel nagaan in functie van de vrijstellingen en verminderingen die concreet voorzien zijn inzake schenkingen in het land waar de vakantiewoning gelegen is. Zo heffen bv. bepaalde kantons in Zwitserland geen schenkingsrechten.

Het erfrecht van het land waar u uw laatste verblijfplaats had, is geldig. Afwijken daarvan kan door via een testament te kiezen voor de regels van het land van uw nationaliteit. Inzake successie heft elk land volgens zijn regels. Dubbele belasting kan dus, maar de in het buitenland betaalde successie mag u in België aftrekken.