Wat wijzigt er door het ‘uniek percelenplan’?Een uittreksel nodig uit het kadastraal plan? Die kunt u afdrukken op CadGIS ( http://financien.belgium.be/nl/E-services/cadgis ). Een afdruk wordt voortaan gelijkgesteld met een officieel uittreksel. U krijgt hierdoor correcte informatie over de grens van het perceel. Of ook de informatie over de gebouwen klopt, is echter niet meer zeker...

Dat is een gevolg van het ‘uniek percelenplan’. Door dit plan worden de gewesten stilaan bevoegd voor de gebouwen op het kadastraal plan. Voor ieder gewest is de timing anders. In het Vlaams gewest wordt het gemeente per gemeente ingevoerd en zou het uniek percelenplan afgewerkt moeten zijn tegen eind 2020. Het AAPD (het vroegere kadaster) wijzigt in CadGIS niets meer aan de gebouwen vanaf het ogenblik dat het uniek percelenplan in de gemeente bestaat. In Brussel zou dat al vanaf begin 2019 het geval zijn. In het Waals gewest is er voorlopig nog geen sprake van een uniek percelenplan: ook de wijzigingen in de gebouwen staan dus nog op het plan.

U ziet wél dat er iets gewijzigd is aan de gebouwen. U merkt in dat geval specifieke symbolen (groene huisjes) op het plan. Dit wijst op een ‘incoherentie’, namelijk dat het plan niet aangepast is aan een bepaalde wijziging in de gebouwen.

Tip. In de legger zelf kunt u dan nagaan om welke wijziging het gaat: nieuwbouw, afbraak, eventuele verbouwing. De notaris kan dat zien via zijn e-notariaat, de vastgoedmakelaar via zijn KadasterFinder en elke burger kan het vaststellen via het aanvragen van een gratis uittreksel uit de kadastrale legger van zijn eigen goederen via MyMinfin of MyMinfin Pro. Het plan wordt dan nadien bijgewerkt.

Voortaan is een afdruk van CadGIS gelijkgesteld met een officieel uittreksel. Dat geldt voor de perceelgrenzen; voor de gebouwen zijn in Vlaanderen en Brussel op termijn echter de gewesten bevoegd.

114 views