top of page
  • MEXP

Wijzigt er iets in de bouwnormen per gewest vanaf 2023?

U plant dit jaar een nieuwbouw te starten of grondige verbouwingswerken uit te voeren. Wijzigt er iets in een van de drie gewesten?


Nieuwbouw en renovatienormen


Gekoppeld aan bouwvergunning.

Zoals u wellicht weet, moet u als u een nieuwe woning bouwt of verbouwt, aan strikte energienormen voldoen, bv. inzake E-peil, S-peil, ventilatie en de verplichte U- en R-waarden bij isolatie. Aan die normen moet u dan voldoen om een stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe woningen of verbouwingen te verkrijgen. Voor een al oudere woning hoeft u daar dus geen rekening mee te houden.


In Vlaanderen strenger vanaf 2023

Wat wijzigt er?

Vanaf 2023 verhoogt het minimumaandeel hernieuwbare energie. Momenteel bedraagt die minimumhoeveelheid uit een of meerdere hernieuwbare bronnen 15 kWh/m² brutovloeroppervlakte. Dat aandeel stijgt vanaf 2023 voor nieuwbouwwoningen naar minstens 25 kWh/m² en voor ingrijpende energetische renovaties naar 20 kWh/m². Om daaraan te voldoen, zijn er meerdere mogelijkheden zoals zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, verwarming op biobrandstof of een aansluiting op een warmtenet.


Let op!

Het louter plaatsen van een zonneboiler is niet meer voldoende. Voor het verwarmen van het water voor bad en douche is een hernieuwbare bron verplicht, zoals een warmtepomp.


Tip.

Hybridewarmtepompen bij nieuwbouw waren eerst voorzien als verplichting vanaf 2023, maar dat is nadien bijgesteld; er geldt pas een verplichting voor warmtepompen vanaf 2025, het moeten dan wel niet-hybridepompen zijn.


Lager S-peil.

Het energieverbruik wordt uitgedrukt in een E-peil. Het K-peil dat de isolatiewaarde van een gebouw aanduidt, werd in Vlaanderen een paar jaar geleden vervangen door het S-peil of ‘schilpeil’. Dat drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. In 2022 mag het S-peil nog maximaal S28 bedragen, terwijl in 2021 S31 verplicht was. Haalt u een E-peil van maximaal E25, dan mag het S-peil ook in 2022 nog S31 bedragen. Voor 2023 wordt die versoepeling strenger: haalt u dan S31 i.p.v. S28, dan mag het E-peil maximaal slechts E20 bedragen.


Brussels gewest

Wijziging vanaf 2023?

Van 2018 tot 2022 is de reglementering voor EPB-werkzaamheden verder geëvolueerd en worden de eisen telkens nog verscherpt (primair energieverbruik, ventilatie, thermische isolatie, enz.).


Let op!

Ook hier kan het van belang zijn dat u de stedenbouwkundige vergunning indient vóór 1 januari 2023. Vanaf 2023 zal de toegepaste berekeningsmethode (vooral van de ventilatie) nog strenger worden.


Waals gewest

Normen bestaan sinds 2021 en wijzigen niet.

Q-ZEN (‘Quasi Zéro Energie’) is de geldende norm voor nieuwe gebouwen in het Waals gewest: sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn, wat neerkomt op een totale energieprestatie-eis Ew ≤ 45 en een Espec ≤ 85 kWh/m² overeenkomstig label A. Het Ew-niveau geeft de totale energieprestatie van het gebouw weer. Het Espec-niveau bepaalt de verhouding tussen het jaarlijkse primaire energieverbruik en het verwarmde vloeroppervlak.

351 views

Recent Posts

See All

Коментари


bottom of page