Een verkoop via e-mail, hoe zit dat nu?

Recentelijk werd de wet gepubliceerd die de digitale verkoop van een onroerend goed regelt. Is een bod van een kandidaat-koper via e-mail nu dan bindend?


De digitale verkoop is eindelijk wettelijk geregeld! Op 20.10.2018 trad de wet in werking over de verkoop van een onroerend goed via een elektronische overeenkomst (wet 20.09.2018, BS 10.10.2018) . Even kijken wat dat dan precies voor u betekent...

Elektronische handtekening nodig? De wet voorziet dat om een volwaardige overeenkomst te sluiten, de e-mail voorzien moet zijn van een elektronische handtekening.

Mag ook ingescande handtekening zijn! Inderdaad. Tekent de koper een document, bv. een compromis of een bod, en stuurt hij het ingescand document met zijn handtekening door via e-mail, dan wordt dit voortaan gelijkgesteld met een echte elektronische handtekening.

Tip. Stuur dus voortaan gerust een ontwerpcompromis naar de kandidaat-koper. Laat hem dat tekenen, inscannen en terugsturen via e-mail. Bewaar dan ook de e-mail waarin hij het doorstuurt. Zo’n compromis is voortaan evenveel waard als een gewoon handgetekend compromis.

Is zo’n compromis of bod altijd geldig? De wet bepaalt dat een rechter alleen in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer hij in een concreet geval constateert dat er praktische obstakels zijn voor het sluiten van het contract, kan oordelen dat de overeenkomst niet geldig gesloten werd.

Let op! Zo kan een compromis soms nog vernietigd worden als bepaalde info, bv. het bodemattest, vooraf niet overgemaakt werd. Dat is echter ook voor een handgetekend compromis het geval. Het is dus het veiligst om vooraf alle vereiste informatie aan de kandidaat-koper te bezorgen.

Wat dan met ‘gewone’ e-mails, sms’en of WhatsApp-berichten?Daarop staat immers niet altijd een handtekening... Doet de koper een bindend bod via e-mail, dan zal zo’n bericht vanaf nu gebruikt kunnen worden om een (betwiste) koop te bewijzen. Voorwaarde is dat blijkt dat hij akkoord gaat met de verkoop van het onroerend goed en met de prijs.

Tip. Het bericht kan dan dienen als een ‘begin van bewijs’ dat nog aangevuld moet worden met andere bewijsmiddelen, zoals de storting van het voorschot, meerdere e-mails, enz. Elk bod via e-mail is nu bruikbaar als ‘begin van bewijs’. Ook een volwaardig compromis kan via e-mail gesloten worden, op voorwaarde dat de kandidaat-koper tekent met een digitale of ingescande handtekening.

29 views