Huurder negeert het afbetalingsplan, wie is bevoegde rechter...

Uw huurder heeft huurachterstallen en vraagt om een afbetalingsplan. Wat als hij het afgesproken plan niet zou volgen? Welke procedure moet u dan volgen?Afbetalingstermijnen voor de betaling van de huur.

Uw huurder heeft achterstallen en hij vraagt of hij die mag betalen in termijnen. Hij zal vanaf nu de huur stipt betalen én de achterstallen aflossen door bv. het komend halfjaar iedere maand € 100 extra te betalen.


Heeft het als verhuurder zin om daarop in te gaan?

Verplicht bent u niet. Toch kan dat wel zinvol zijn als de achterstallen beperkt zijn en de betalingsproblemen tijdelijk zijn. Zo kunt u misschien voorkomen dat u naar de rechter moet stappen om de achterstallen op te eisen.


Zo niet kunt u nadien nog naar de rechter stappen...

Vermeld in het afbetalingsplan ook dat het openstaand saldo integraal opeisbaar wordt als de huurder een schijf niet correct betaalt.


Is de vrederechter wel bevoegd na een afbetalingsplan?

De laatste tijd aarzelen sommige verhuurders om een afbetalingsplan voor te stellen omwille van een bevoegdheidsdiscussie. De vrederechter zou in geval van zo’n afbetalingsplan soms oordelen dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is. Die is immers bevoegd voor de betaling van ‘gewone’ schuldvorderingen vanaf een bepaald bedrag.


En dat heeft vervelende gevolgen...

In dat geval kan de zaak niet via een verzoekschrift ingeleid worden, maar moet dit met een dagvaarding via een deurwaarder. Ingewikkelder dus en het kost meer...


Dat is te vermijden...

Dat probleem stelt zich als het afbetalingsplan te vaag geformuleerd is. U kunt dit dus vermijden door duidelijk aan te geven in het afbetalingsplan dat het enkel gaat om een huurschuld. Voor huur is immers altijd de vrederechter bevoegd, ongeacht het bedrag.


Die discussie speelt sowieso voortaan minder een rol...

Vanaf 01.09.2018 (wet van 25.05.2018) zijn vrederechters immers ook voor schuldvorderingen ruimer bevoegd, nl. ook als de inzet (hier dus de achterstallen, huurschade, ...) gaat tot en met € 5.000 (voorheen € 2.500).


Tip. Is er al een afbetalingsplan dat niet nageleefd werd, dan is de kans dat de vrederechter onmiddellijk zal ontbinden bij de eerste zitting, bovendien veel groter. Hij zal dan wellicht zelf geen afbetalingsplan meer voorstellen. Daardoor is de procedure juist sneller en eenvoudiger...


Een procedure voor de vrederechter is het eenvoudigst. Vanaf 01.09.2018 kan dit zeker voor een achterstal tot € 5.000. Wordt een bestaand plan niet nageleefd, dan zal de vrederechter sneller beslissen tot einde huur.